482 км

відстань
безпосередньо

Карти міст
Кирово
Вознесенск
0.016