633 км

відстань
безпосередньо

Карти міст
Смыга
Полтава
0.003