105 км

відстань
безпосередньо

Карти міст
Смыга
Теребовля
0.003